top of page
רקע האדר.png
בואו נעשה את זה פשוט

תיקון – הרחבת הגדרת הגזענות

הצעת חוק העונשין התשפ"ג 2022

מהות הצעת החוק - הרחבה של האיסור על הסתה לגזענות באופן סלקטיבי כלפי האוכלוסייה החרדית בלבד.

- טיעונים והמלצות -

ניתן לשקול מחדש את האיזונים הנכונים בעבירה-

אך איזון חדש, אם יהיה כזה, חייב לכלול הגדרה ניטרלית כגון "קבוצה דתית", כך שיכלול גם איסור הסתה כלפי קבוצות אחרות, לצד החברה החרדית.

1

קבוצות נוספות סובלות מהתבטאויות קשות על רקע נטייה מינית ומגדר (בעיקר להט"בים ונשים) והתבטאויות אלו אינן מכוסות בחוק. על כן, לא ניתן להצדיק הרחבת האיסור רק כלפי האוכלוסייה החרדית. 

2

האיסור כיום מצומצם (איסור על ביטוי גזעני רק על רקע צבע, השתייכות לגזע או מוצא לאומי-אתני), בגלל החשיבות של חופש הביטוי.

יש להיזהר מהרחבת יתר של האיסור אך גם אם כן זה לא יכול להיות סלקטיבי על החרדים בלבד.

3

אושר בוועדת שרים ועובר למליאת הכנסת

חוות הדעת נכתבות ע"י החוקרות וחוקרים המובילים של המכון הישראלי לדמוקרטיה.

הכותבים: פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס

דברו איתנו
דעתכן.ם חשובה לנו מוזמנים ליצור קשר

תודה שפנית אלינו!

bottom of page